ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  • Δεδομένης της έλλειψης παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα στην αποστολή και λήψη παραγγελίας μέσω διαδικτύου (online), είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας τους παρακάτω όρους πριν εισάγετε τα στοιχεία σας ή/ και την παραγγελία σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά!
  • Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας μετά την αποστολή δεν γίνεται.
  • Εκπτώσεις, κουπόνια, κλπ δεν εξαργυρώνονται στις on line παραγγελίες εκτός εάν άλλως έχει ανακοινωθεί ειδικά από την εταιρεία.
  • Στις πίτσες του τιμοκαταλόγου μπορεί να γίνει αντικατάσταση ενός υλικού με άλλο υλικό δωρεάν. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα υλικά με επιπλέον χρέωση όπως ορίζεται από τον τιμοκατάλογο. Η αφαίρεση υλικών δεν μεταβάλλει την τιμή της πίτσας.
  • Οι παραγγελίες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών που παραγγέλνουν για πρώτη φορά μπορεί να επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αναγράφετε στην online παραγγελία σας το τηλέφωνο της διεύθυνσης παράδοσης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας καλέσουμε για επιβεβαίωση.
  • Το All Day δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του www.alldaykouzina.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του www.alldaykouzina.gr

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το www.alldaykouzina.gr, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων του All Day προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας σε αυτό να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που θα σας ζητηθούν όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο.

Με την εγγραφή σας στο www.alldaykouzina.gr και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

To All Day δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων και συμφωνεί με τη νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) To All Day συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεών σας ως ανωτέρω αλλά και στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει το All Day και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε.

Ο ιστότοπος www.alldaykouzina.gr πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία, για να καταστεί δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας. το όνομα σας, τη διεύθυνση σας (σε περίπτωση αποστολής παραγγελίας στη διεύθυνση σας), τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεια τιμολόγησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου) και τη διεύθυνση ip που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια υποβολης της παραγγελίας σας.

Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η πώληση και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από το All Day ιδιαίτερα μέσω του www.alldaykouzina.gr.

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων το All Day διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων.

Η αποστολή διαφημιστικών, προωθητικών ή/και ενημερωτικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω τρίτου, όπου δεσμεύεται νομικά ως προς την προστασία και τήρηση των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από το All Day, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@alldaykouzina.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας από το All Day, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@alldaykouzina.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ».

Παράλληλα μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία ενημέρωσης και ενημέρωσης προωθητικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας την επιλογή “Unsubscribe” που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε προωθητική ή/και διαφημιστικής ενέργειας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε υπηρεσίες ενημέρωσης, τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την επιλογή ρυθμίσεις του προφίλ χρηστών.

Επίσης στις ρυθμίσεις του προφίλ χρηστών μπορείτε να μεταφορτώσετε όλα τα προσωπικά δεδομέναν που τηρούνται στο αρχείο του ιστότοπου www.alldaykouzina.gr, όπως επίσης και να αιτηθείτε τη οριστική διαγραφή τους (κλείσιμο λογαριαμού). Εναλλακτικά, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το All Day, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@alldaykouzina.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στo All Day μέσω του www.alldaykouzina.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους.

Στο πλαίσιο αυτό το All Day επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας. Το All Day επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του www.alldaykouzina.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Το All Day διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας αυτές στο www.alldaykouzina.gr Εγγραφή στο ή/ και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.alldaykouzina.gr.αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του.